Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία μας στον τομέα της πρόσβασης, μας καθιέρωσε ως την πλέον αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης και πληροφόρησης σ’ αυτό το θέμα. Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί και ηλεκτρομηχανολόγοι  αναζητούν, συζητούν και αναλύουν μαζί μας τις προκλήσεις στις ανάγκες διακίνησης και πρόσβασης τόσο για υφιστάμενα κτίρια όσο επίσης και για μελλοντικά τους σχέδια.

Επαγγελματίες και ειδικοί στην αποκατάσταση μέσω φυσιοθεραπείας, κινησιολογίας, εργοθεραπείας και ιατρικής, μας συμβουλεύονται για διερεύνηση και επίλυση περιπτώσεων που αφορούν άτομα με ειδικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν προκλήσεις ή περιορισμούς στην πρόσβαση.

Μελετούμε και εξετάζουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά, επικεντρώνοντας την προσοχή μας στα μοναδικά χαρακτηριστικά της, και δίνουμε χρήσιμες, αποτελεσματικές και εξυπηρετικές λύσεις, προσαρμοσμένες να παρέχουν την πιο άνετη, απρόσκοπτη και ομαλή πρόσβαση.

maintext

tkea

etek

sace

caa

opk

slar

melat

fizio

links22